INTERVIEW

跑步與人:Guti Cheung

1. 跑步年資?為什麼開始跑步?

大約7年前開始,但因工作關係,中間停咗3年,啱啱上年又再開始跑返。

2. 喜歡跑山還是路跑?為什麼?

跑山,喜歡落山個速度感,同跑況嘅變化,每次都會有新鮮感。

3. 會以同一對跑鞋進行山賽及路賽訓練嗎 ?

不會啊!功能上不同,同埋咁先有機會買新鞋!🤣

4. 香港哪一段山路線覺得最吸引?

蚺蛇尖!!!

5. 有沒有到過外國嘅山或比賽?跟香港的有什麼不同?

暫時只上過日本富士山。外國嘅山比香港高好多,天氣變化亦大好多,同埋要預備嘅裝備要求都高啲(專業啲),香港就好方便、簡單,隨時都可以出發。

6. 跑步跟影相和你的工作都有關係嗎?

無直接關係,跑步同影相都係個人喜好。

7. 你經常上山,途中會想些什麼?

我會留意路上「景點」,呢個係本身喜歡影風景嘅習慣,會喺山上留意同去搵一啲特別嘅「打卡位」!

8. 在山上拍過最深刻的照片?

影過太多,日出、日落、星空、銀河可以講係每一次俾我嘅感覺都係咁深刻。

9. 最喜歡的跑步用品品牌?有沒有原因?

無特別,第一都係睇款先,第二睇功能啱唔啱自己需要。

10. 最喜歡一對跑鞋

Saucony Endorphin Pro

11. 見你IG2位小朋友相片,會期望兒子/女兒一起跑步嗎?

會呀,但而家佢哋嘅課外活動仲忙過我!🤣

12. 有什麼社交媒體可以找到你?

Instagram: Guti Cheung

Related Posts