INTERVIEW

跑步與人:Daniel Wong

1. 跑步年資?為什麼開始跑步?
正式開始跑步係 2022 4 月份,大概一年幾,因為 2021 9 月尾,打咗第二針疫苗後持續發燒,之後入醫院住咗兩星期,出院後發覺身體好弱好潺,又發覺意志好差,所以迫自己做運動,最終選擇跑步;因為跑步辛苦又悶,但係覺得咁樣先有改變 🤣

2. 有沒有跟跑會或教練跑?選擇原因?
最初無嘅,之後 Kolor 主音 Sammy 創立咗「頑張」,咁就加入咗,隨後到阿歹創立咗「無名」就直到現在。因為喺頑張嘅時候感受到阿歹嘅教導方式好適合自己,亦都係好短嘅時間提升咗好多跑步上嘅知識同技術,由其心理質素,阿歹經常提醒 「求快先求慢」,變相唔會單一追求速度。 

3. 承上,頑張經常會有自主活動,是什麼原因令你們會自發參與?
最初活動主要係 Sammy 同阿歹發起,例如星期日係假期,會按排大家跑出運動場,又一齊參加好多唔同嘅跑步 event 例如 Kolor x Carbon brews 中環夜跑、飲跑食醉等等。又因大家都好喜歡 Kolor 又會一齊去睇 show,變相好多唔同嘅活動令大家關係好緊扣,即使係團員自發嘅活動都會好積極參加。

4. 最深刻的一場賽事?原因?
最深刻一定係頑張同 NB 紐約馬 vtriual,因為係我嘅初馬😂,第一次感受到訓練嗰種辛苦到往生嘅感覺,亦都確切感受到跑馬拉松係有幾咁辛苦。

5. 最喜歡的跑步用品品牌?最喜歡一對跑鞋?
最喜歡一定係 New Balance,暫時最喜歡係 SC Elite V3

6. 跑步對人生有沒有幫助/改變?
我覺得跑步之後,面對困難同壓力時變得積極咗,會懂得用開心嘅態度去面對,身體本身好多問題又得到改善,個人會有返自信心。因為跑步接觸多咗朋友,對於社交又會開放咗。

7. 見你也有跑山,喜歡跑山還是路跑?
其實我比較喜歡跑山😂

8. 路跑跟山跑有什麼不同感受?
路跑全程要 keep 住一穩定嘅 pacing,要留意嘅主要都係自己個狀態,所以比較悶,不過有速度感。
山跑就會冇咁悶,因為山路始終唔平坦,又上又落,要留意嘅野多好多,好多變化,變得好有趣。

9. 跑山有沒有遇到奇怪事件?
暫時未有,只係上年逆之男比賽差啲跌落山😂!

10. 現時跑步目標是什麼?有沒有目標比賽?
目標都係想係馬拉松做到 sub3,賽事都係出年渣馬。

11. 有沒有因為跑步而放棄了其他運動?原因?
沒放棄呀!因為都好耐冇做運動,跑步之後反而想參與其他運動。

12. 有什麼社交媒體可以找到你?
FB: Daniel Wong
IG: dedanielwong 

Related Posts