INTERVIEW

跑步與人:Billy Kit

1. 跑步年資?為什麼開始跑步?

跑步大約5年。因工作關係,經常都要試食,體重就自然不斷上升!

所以開始跑步嘅原因都是為咗keep fit。之後習慣咗,就慢慢加長跑步時間,由30分鐘加到1小時2018年第一次參加渣打馬拉松10k後,就一直參加10k、半馬,到2019挑戰全馬,之後就一直keep住跑。

2. 最喜歡的練跑運動場地?為什麼 ?

通常練習速度課都會喺運動場練,長課就喺吐露港、科學園、沙田附近;短距離10k可以,長距離20k-30k又得。

夜晚就有時會由斧山道運動場跑上飛鵝山,順便看看香港夜景。

3. 最喜歡的跑步用品品牌?有沒有原因?

Nike。在跑鞋方面,品牌產品分類得多元化,無論係運動場上嘅練習鞋,山上嘅越野跑鞋,又或者比賽用嘅競速鞋。Nike都有各種產品線供跑友選擇。整體嚟講,Nike跑鞋俾到我推動力之外,回彈及緩震都十分出色。

4. 自己跑步跟作為 pacer 跑步的分別是什麼?

自己跑,目標係為咗做成績/PB。我10k PB sub 40都係朋友做pacer帶我跑而做到嘅,所以我覺得pacer呢個角色好重要。講真,要自己一個人跑到目標時間完成,其實都幾悶,同會覺得好孤獨,好難做到。

但如果係有一群受過訓練嘅pacer,一路以穩定配速帶動跑者,從而做到目標時間內完成,會比我自己做到PB有更大嘅滿足感。

5. 最深刻的一場賽事?原因?

其實都冇咩深刻嘅賽事。我而家係將重點放喺下一埸全馬賽事,因為覺得自己係時候要認真咁做一次成績,睇吓自己實力究竟去到邊。

6. 現在最想到外國哪裏跑馬拉松?

一定係日本。旅行加跑埋馬拉松,諗起都興奮!

7. 有遇到過跑步低潮/傷患嗎?怎樣克服過來?

有!20199月,約咗幾位朋友一齊去跑12月廣州馬拉松全馬賽事,因一直都想做好成績,所以訓練一直加量,最終因過量而令小腿肌肉筋鍵撕裂!嗰次係我第一次跑步受傷,物理治療師話要休8-12個星期,當時我心情真係好低落,慶幸有一班跑友安慰。之後一直聽從物理治療師療程去做,到11月初,腳傷有好轉,已可以開始慢跑其實一早打定輸數,跑馬幾時都有得跑,等好返又咪一條好漢!最終都係去咗,冇目標時間,純粹完成。

8. 現時跑步目標是什麼?

10K sub 37

HM sub 130

FM  SUB 3

9. 有沒有跟跑會或教練跑?選擇原因?

有跟教練跑。因為教練會針對個人目標而定下合適嘅program.

除咗跟program,教練都會加入體能課同跑步技術課,以增強

肌力及改善跑姿,令我們更容易達成目標及減少受傷機會。另外:最喜歡團跑嘅原因係:可以互相鼓勵。

10. 最喜歡一對跑鞋

Nike ZoomX Vaporfly Next% 2。相信冇人唔認識呢對世界級競速鞋,從腳跟延伸到腳尖的專利嘅ZoomX泡棉、中底採用全掌式碳纖維鞋底墊片,令我係每次喺速度課上都有良好表現。

11. 另一半對有跑步嗎?對你跑步有意見嗎?

冇,另一半係零運動。

我話冇就呃你嘅,時間管理好啲囉!一星期隔日去練習,放假選擇晨早去跑長課,喺佢瞓醒之前就返到屋企;晚上要去練習就早少少申請,盡量減少不必要嘅爭拗。

12. 有什麼社交媒體可以找到你?

Facebook: Billy Kit 

Instagram: billy__kit

Related Posts